Psevdo miopiya

Maqolalar

Psevdo miopiya

Psevdo (ya’ni yolg’on, vaqtinchalik) miopiya bu vaqtinchalik, yaqindan ko’rish (uzoqni yaxshi ko’ra olmaslik) nuqsoniga o’tishning boshlanishi bo’lib, uzoq muddat yaqin masofaga qarab ishlaganda va o’qiganda ko’zning silliyer mushaklari spazmi (siqilib, qotib qolishi) tufayli sodirbo’ladi...
10 ноября, 2021 0